Fintech iparági szabályozása Svájcban

Mint ismeretes Svájc eddig is élen járt a crypto valuták elfogadása, és a korszerű pénzügyi technológiák meghonosítása területén. Zúg kantonban például már elfogadják közszolgáltatások fizetésére a bitcoint, és hamarosan botcoin automaták fognak működni a vasutállomásokon.

A svájci kormány a pénzügy-technológiai cégek tevékenységét szeretné ösztönözni a továbbiakban is.
A fintech startupok indítása eddig is lehetséges volt, de ügyintézés során sok adminisztrativ akadályt kellett megugrani. Az új szabályozással Svájc szeretne vezető szerepet betölteni ebben a szektorban. Elsősorban a közösségi betét gyűjtéssel foglalkozó, de hitelt nem nyujtó startupok kapnak komoly engedményeket regisztrációjuk során. Egyik jelentős változás lesz a szabályozásban, hogy 7 nap helyett 60 napig kell zárolni az elszámolási számlákat. Ez jobban alkalmazkodik a jelenlegi üzleti tevékenységi gyakorlathoz.

Miért érdekes ez számunkra?
Azért, mert ez egy újabb bizonyíték a arra, hogy a crypto valuták és a korszerű pénzügyi technológiák elterjedése megállíthatatlan.

A One Coin lehet az első globális cryptovaluta

Forrás:

FINTECHTIME/2016. 12. 03. /Reuters jelentés alapján

 

OneCoin, az első és egyetlen cryptovaluta a világon melynek blokklánca használja  a KYC (know you castomer ) technológiát. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy hamarosan a világ első globális cryptovalutája legyen.

A CRYPTOVALUTA JELENSÉG

A cryptovaluták rendelkeznek azzal a potenciállal, hogy jelentős változásokat hozzanak létre mindennapi életünkben, valamint a gazdasági és pénzügyi területeken.  Legnagyobb előnyük, hogy függetlenek a bankszférában zajló folyamatoktól. Értéküket nem befolyásolja a piacok volatilitása és az infláció. A cryptográfiai bázisuk szinte lehetetlenné teszi hamisításukat. Használatukkal kiiktathatók minden üzleti kapcsolatból a drága közvetítők. Nem csak a bankok, hanem a különböző pénzküldő cégek – Western Union, MoneyGram, Valuta Direct  stb. – részére is komoly konkurenciát jelentenek.

Minden cryptovaluta értékét  a kereslet és kínálat határozza meg. Az értékteremtés területén a OneCoin jelentős lépéseket tett. Több mint 2,7 millió felhasználóval a OneCoin az egyik legnagyobb felhasználói bázist teremtette meg.

ONECOIN ÉS A  CRYPTOVALUTÁK JÖVÕJE

Mindössze két év  alatt a OneCoin vált az egyik legfontosabb virtuális valutává a piacon. A OneCoin azonban több mint egy cryptovaluta, egy ökoszisztéma épült  köré – oktatás, belső és külső kereskedelmi platform, rendezvények, jótékonysági tevékenység, befektetési lehetőségek, termék forgalmazás, tőzsde kapcsolat – amelynek célja, hogy növeljék az érme  használhatóságát.
A 2016-ban bevezetett új blockchain  egy nagy lépés volt a cég stratégiai terveinek megvalósítása során. Ez  lehetővé tette, hogy OneCoin bővíteni tudja felhasználói bázisát, és  egy erős kereskedői hálózatot hozzon létre. A  biztonságos forráskód  jelentősen csökkenti a biztonsági rést, amely  más cryptovaluták esetén nem mondható el. A  OneCoinnál alkalmazott blockchain technológia bevezetésén bankok is gondolkodnak.  A Szingapúr jegybank például  kísérleti blockchain projekt beindítását tervezi az ország tőzsdéi és nyolc helyi illetve külföldi székhelyű bank bevonásával.

Újabb árfolyam emelkedés

A napokban lehettünk tanúi a OneCoin újabb árfolyamnövekedésének. Az idén ez már a harmadik volt. Örvendetes jelenség, de nincs benne semmi meglepő, hiszen minden a tervek szerint történik. A back office barométere pontosa jelezte ennek bekövetkezését. 13%-os mértéke viszont nagyobb volt a vártnál.

A tőzsdén levő Bitcoin is igazolja az árfolyam várakozásokat. Meggyőződhettünk arról, hogy a kedvezőtlen, vagy kockázatot hordozó gazdasági folyamatok, politikai történések hatására is növekedik a cryptovaluták árfolyama, illetve az irányukba megnyilvánuló érdeklődés. Ilyen eseménynek tekinthető a brexit és az amerikai elnökválasztás nem várt kimenetele.

A cryptovaluták megítélése egyre pozitívabb. Világszerte rohamosan nő az elfogadó helyek száma. A Wells Fargo és a Commonwealth Bank of Australia végre hajtotta a világ első blockcahinen alapuló nemzetközi kereskedelmi tranzakcióját. Ez egy 35 ezer dollárt értékű, 88 bálás Kínába irányuló amerikai gyapot szállítmány kifizetése volt. Trump saját cryptovalutát bocsátott ki. Befektetési és jótékonysági instrumentumként kívánja használni, birtoklóinak 300 %-os hozamot vizionál A cryptovalutát birtoklók számára ezek megnyugtató jelenségek. Viszont nem előnyös azoknak, akik késlekednek, és csak később tervezik ezek vásárlását. Ugyanis minden elmulasztott árfolyam emelkedés mérhető jövödelem kiesést okoz.

Legegyszerűbben úgy tudsz megismerkedni a cryptovaluták világával, hogy megvásárolod a OneLife oktató csomagját. A hasznos pénzügyi ismereteken túl bányászati lehetőséghez is jutsz. Ne késlekedj tehát, a trend, a cryptovaluták előretörése egyértelmű.

Plusz információkért kattints ide!

 

Kérdéseiddel keress az alábbi elérhetőségeken:
Németh László
Tel.: +36303498396
E-mail:
lnemeth123@gmail.com
Skype: nemeth.laszlo34

Ingyenes regisztrációhoz kattints ide !

Pénznek tekinthetjük-e a crypto valutákat?

 

Történeti áttekintés

A pénz szerepe és megjelenési formája történelmünk során sokat változott. A kapitalizmus előtti időkben az árucsere naturális termékek cseréjeként  valósult meg. A folyamatot nehézkessé tette, hogy bonyolult volt olyan partnert találni, aki rendelkezett a keresett áruval, és éppen a felkínált másikra volt szüksége. Ezért később szükségszerűen kerültek be a csere áruk körébe olyan termékek – árupénzek – melyek tömegesen jelentkező igényeket elégítettek ki, gyorsan tovább lehetett cserélni őket egyéb szükséges dolgokra. Ilyenek voltak az ékszerpénzek, fontos vagyon elemek, export cikkek, használati pénzek (só, horog, nyíl).

A bányászat fellendülésével a nemesfémek fizikai tulajdonságaik alapján szinte kínálták magukat a pénz funkcióra: jól oszthatók, könnyen kezelhetők voltak, kis tömegben is nagy csereértéket képviseltek. Forgalmi eszköz, fizetési eszköz, értékmérő eszköz, kincs és vagyon képzési eszköz funkciót; országok közötti forgalomban pedig világpénz funkciót valósítottak meg.

Tekintve, hogy az érmepénz a használat során kopik, veszít súlyából, a neki tulajdonított érték is csökken. A kopott érme önmaga jelképévé válik, azaz már csak „helyettesíti” az eredeti, teljes súlyú pénzdarabot. Ezt a használat során felmerült értékvesztést volt hivatott kiküszöbölni a tudatos olcsó anyaggal történő helyettesítés.

Kiemelkedő jelentőségű volt a bankjegy megjelenése. A  kereskedelem roham léptékű növekedését a forgalomban levő nemesfém pénz mennyisége nem tudta követni.  A hatékonyan gazdálkodó termelők sem tudtak azonnal, a vásárlás pillanatában fizetni szállítóiknak, ezért az áru- és pénzmozgás időben szétvált. A vevők fizetési kötelezettségükről dokumentumot állítottak ki, ez volt a váltó. A váltó csak kötelezvény, a megegyezés szerinti határidőben felvállalt fizetés dokumentuma. Bár a váltó behajthatóságát a kezesek garantálták, mégis előfordultak rendellenességek. Az eladók ezért gyakran nem fogadták el a vevő ajánlatát, hogy az rájuk „forgatmányozza” az előző tranzakcióban hozzá került váltót.

A megoldást a bankváltó jelentette. A bank váltóját az intézmény szélesebb körű ismertsége alapján fenntartás nélkül fogadták el a gazdasági szereplők. A bankváltót előre meghatározott címletben nyomtatták. A bankok vállalták, hogy váltóikat bármikor beváltják aranypénzre. Ezzel a bankváltó bankjeggyé fejlődött.

A bankjegy mindaddig pénzhelyettesítőként funkcionált, ameddig beváltható volt teljes értékű fémpénzre. Valójában tehát a nemesfém volt a pénz, a forgalomban levő papír-bankjegyek csak pénzhelyettesítőkként funkcionáltak. Az első világháborút követően a legtöbb ország megszüntette forgalom lévő bankjegyeinek aranyra történő beváltását valuta-belföldiek számára, ezzel egy csapásra a bankjegyhez kötődött minden pénzfunkció, a bankjegy lett „a pénz”.

A II. világháborút követő időszakban minden ország igyekezett „működőképes”, hatékony monetáris rendszert kialakítani. Ezt elérendő meghatározták és deklarálták a forgalomban levő, papírból készült pénz egységének aranyfedezetét. (1944-es Bretton Woods-i konferencia). Ez a rendszer azonban csak 1971-ig funkcionált. A Bretton Woods-i rendszer szétesése a pénzrendszer demonetizálását jelentette.
Megszűnt értékállósága, mert értékét az adott gazdasági környezet állapota, kormányok, bankok néha önkényes döntései határozzák meg. Sok egyéb körülmény is hat rá. Például a kereslet kínálat egyensúlya, a felhasználhatóságának terület határai, más fizetőeszközökre való konvertálhatósága, stb.

 

A forgalomban levő bankjegy mennyisége alapvető fontosságú a monetáris szféra egyensúlya szempontjából. Ennek biztosítás érdekében a központi bankokat felruházták a bankjegykibocsátás monopóliumával.
A mindenkori kormányok a gazdaság élénkítésének lehetőségei közül előszeretettel választják plusz pénzmennyiség gazdaságba való bepumpálását. Az óriási mennyiségű, fedezet nélküli hitel pénz törvényszerűen a pénz vásárlóerejének csökkenéséhez, inflációhoz vezet.

 

Az utóbbi időben lényegesen megnőtt a pénz vagyontartási eszköz funkciója, illetve spekulációs megfontolásokon alapuló felhalmozása. A portfóliók szerkezetét tulajdonosaik folyamatosan a változó feltételek szerint alakítják, ennek megfelelően erősödik, vagy gyengül a pénz, mint vagyontartási eszköz iránti igény. A pénz értéke tehát ezért sem állandó.Komoly problémát jelenthet a pénz árfolyam kockázata is, elsősorban konvertibilis valutában történő értékfelhalmozás esetében.

Ezek után próbáljuk megválaszolni a kérdést:
Pénznek tekinthetjük-e a crypto valutákat?
A hagyományos pénz jellemzőit összehasonlítva a cryptovalutákkal, megállapíthatjuk, hogy funkcióit tekintve a crypto valuta is rendelkezik minden hagyományos pénz funkcióval:

 • lehet forgalmi eszköz. Egyre több országban, egyre több elfogadó helyen használhatjuk vásárlásaink során
 • lehet fizetőeszköz.Több ország vezetői nyilatkoztak arról, hogy az átlátható a KYC technológiát alkalmazó  cryptovaluták a pénzügyi rendszer integrált részei lehetnek.
 • van értékmérő funkciója. Vannak már tőzsdén regisztrált teljesen likvid cryptovaluták  és vannak a tőzsdén később megjelenők, melyek jelenleg a belső kereskedő platformon érhetők el. Ezeknek is kereslet – kínálat alapján kialakult árfolyama van konvertibilis valutákban kifejezve. Tőzsdére lépés után ezt a tőzsde fogja beárazni.
 • van vagyonképző funkciója. A gazdasági folyamatokra nagyon érzékenyen reagáló, általában inflálódó valutákkal szemben, gazdasági válság esetén az irányukba megnyilvánuló érdeklődés nő, árfolyamuk emelkedik.
 • világpénznek tekinthetjük, mert országhatáron átnyúló pénzügyi műveleteknél is használható.

 

A cryptovaluták megjelenése természetes folytatása az elektronikus fizetési eszközök megjelenésének. Része a napjainkban zajló pénzügyi reform folyamatoknak. A hagyományos pénzfunkciókon túl a felhasználhatóság, pénzügyi műveletek megbízhatósága, gyorsasága területén új távlatokat nyitnak.

 

Pénznek tekinthetjük tehát a crypto valutákat?

A fentiek alapján mindenki eldöntheti.

 

Miért fontos a cryptovaluta a bankok számára?

A bankok egymás közötti üzletei, legyen szó akár pénzről, értékpapírról, vagy szindikált hitelekről, tipikusan egy harmadik személy – elszámolóházak, központi hatóságok, átutalási rendszerek, értéktárak – közreműködésével történnek. Például amikor egy bank egyik ügyfele pénzt utal egy másik bank ügyfelének, akkor a tranzakció átmegy egy klíringrendszeren, ahol a tranzakciót lekönyvelik. Magyarországon a Giro Bankközi Klíring Rendszere vezeti azt az adatbázist, amelyben a legtöbb lakossági átutalást rögzítik.
Ezek a klíringrendszerek hierarchikusan rendeződve működnek. Ha egy ügyfél vesz egy magyar állampapírt banknál, akkor azt a bank a KELER-en keresztül elszámolja. Ha ez egy külföldi állampapír, akkor ez tovább megy egy nemzetközi elszámolóhoz. Mindennek az az eredménye, hogy egy nemzetközi tranzakció végrehajtásának ideje akár több nap is lehet.
Az egyik oldalon a tranzakció (a megbízás befogadása) megtörténik a másodperc törtrésze alatt, a másik oldalon viszont a tényleges cseréje a tulajdonosoknak napokig tart a közbeiktatott szereplők miatt. Ha viszont ezt a rendszert a bankok képesek leváltani a megosztott könyvelésen alapuló rendszerre, akkor a jelenlegi pár napos elszámolási időt akár percekre, vagy közel valós idejűre csökkenthetik. Gyakorlatilag az e-mail küldéshez hasonló gyorsasággal lehetne bankközi értékpapír-tranzakciókat végrehajtani. A spanyol Santander egyik korábbi kutatásában úgy becsülte meg, hogy az értékpapír és fizetési rendszerek lecserélése  évi 15-20 milliárd dolláros megtakarítást eredményezne.

Miért nem használják már most a bankok a blokklánc technológiát?
A distributed ledger technológiát már most számos nagybank kutatja. Ilyen többek között a UBS, a Barclays, a Santander. Nemrég bejelentették, hogy a világ legnagyobb bankjai közül kilenc fogott össze egy startup-al, hogy közösen fejlesszenek ki egy blockchain alapú elszámolási prototípust. A hatalmas technológiai cégek közül az IBM is rendelkezik blockchain részleggel, de számos olyan startup is van, amelyek már  most is képesek lennének bevezetni az új technológiát. Ehhez azonban  több banknak is be kell állni egy adott kezdeményezés mögé. Ezek száma az utóbbi időben jelentősen megnőtt.

Vannak a szakterületnek kiváló magyar képviselői. Az egyikük Blummer Tamás. A vele készült Friderikusz interjú megtekinthető honlapom „Videók” menüpontja alatt. Blummer korábbi cége, a Bits of Proof eladása révén nemrégiben egy Wall Street-i technológiai céghez, a Digital Asset Holdinghoz igazolt, ahol a distributed ledger technológia gyakorlati alkalmazásán dolgoznak. Ők egy olyan részpiacot vettek célba, ahol a jelenlegi rendszer elképesztően lassan és nehézkesen működik. Ez a szindikált hitelek piaca. Az Egyesült Államokban ahhoz, hogy egy szindikált hitelt a szerződés megkötése után folyósítsanak 20 napra, vagy még ennél is több időre van szükség.

Hogy végül hol hasznosítják először a distributed ledger technológiát, még nem tudjuk, de az biztos, hogy még sokat fogunk hallani róla a közeljövőben. A cryptovaluták, illetve a blokklánc technológia bevezetésének elkerülhetetlenségét egyre többen ismerik fel. Azok a bankok is, akik korábban támadták, mert csak a konkurenciát látták meg benne.

A pénzpiaci tendenciák ismerete és a korszerű pénzpiaci eszközök használata komoly helyzeti előnyt biztosít azok számára, akik korán kerülnek vele kapcsolatba.

Ez a lehetőség számodra is nyitott!

 

Blokklánc: biztonság kontra költségek

A cryptovaluták esetében szükség van a tranzakciók hitelesítéséhez. Az ehhez felhasznált számítási kapacitás a bányászat, melyért a bányászok kibányászott érméket kapnak. A számítási kapacitás igénye a nyilt láncú hálózatok esetében nagyon magas, ugyanis itt a hálózat résztvevői nem ismerik egymást, ehhez a rendszerhez bárki csatlakozhat. Ez azt jelenti, hogy bárki megpróbálhat csalni, például egy érmét kétszer elkölteni. A rendszerbe beépített biztonsági megoldások ezt szinte lehetetlenné teszik, viszont drasztikusan megemelik a számítási kapacitás igényt.

A kapacitás igény csökkenthető, ha nem teljesen nyílt hálózatról, hanem egy egymásban nagyrészt megbízó felek között kialakított hálózatról van szó. A hálózat nyitottságának korlátozása, illetve a résztvevők közötti bizalom megléte mellett sokkal kisebb erőfeszítések és költségek mellett is biztonságosan működhet a hálózat. Valószínű ilyen elv alapján fog működni a több bank által létrehozott közös cryptovaluta mögötti számítástechnikai rendszer.

A OneCoin ennél tovább ment. Zárt központi számítógép parkot működtet, és felvállalja a számítástechnikai kapacitás igény minden költségét. A bizalom és átláthatóság növelése érdekében rendszerét – egyedül a cryptovalutát létrehozó cégek közül – folyamatosan auditáltatja. Így biztosítja a költségek alacsony szintjét, és a könnyű hozzáférhetőséget, valamint a magasabb biztonságot egyidejűleg.

A Bitcoin esetén a számítástechnikai kapacitás igénye már oly mértékben megnőtt, hogy azt magánszemélyek nem tudják teljesíteni. A bányászatot szerverparkokban elhelyezett speciális eszközökkel végzik. Az anonimitás, és a hálózat nyílt láncúsága miatt több komoly hecker támadás érte hálózatot.

A OneLife  mindenki számára lehetővé teszi a  cryptovalutával kapcsolatos ismeretek megszerzését oktatási programjának köszönhetően, valamint a cryptovalutához való hozzáférést bányászati jogot lehetővé tevő  tokenek ajándékozásával. Már 130 Euroval lehet csatlakozni a hálózathoz. A terjesztéssel, ajánlással megszerezhető jövödelem tovább növeli a hozzáférés lehetőségét. A OneLife célja éppen az, hogy széles tömegek részére tegye lehetővé a pénzügyek olcsó, tranzakció nélküli bonyolítását. Nem az árfolyam spekuláció hoz nyereséget, mint más cryptovaluták esetén, hanem egy állandó értéknövekedést produkáló valuta, melynek stabilitását a kereslet – kínálat egyensúlya biztosítja.

Ennek feltételeit teremti meg  a 120 milliárd érme bányászatát lehetővé tevő blokklánc, az egy éven belül elérhető 10 milliós tagság és a milliós nagyságrendű elfogadóhely.

 

Blokklánc technológia

A cryptovaluták rövid időn belül megreformálják az egész pénzügyi világot, de a magán személyek pénzügyi, befektetési, fizetési szokásait is átformálják.
Megjelenésüket új számviteli és számítástechnikai technológiák kisérték: a megosztott könyvelés, és az ezt megvalósító blokklánc (blockchain) technológia

A megosztott könyvelés sajátosságait a számítástechnikában a peer-to-peer rendszerek képzik le. A peer-to-peer (P2P) hálózatok az egyenrangú résztvevők együttműködésén alapuló rendszerek. Végpontjaik közvetlenül egymással kommunikálnak, központi kitüntetett csomópont (szerver) nélkül. Az összes résztvevő képes erőforrásait a rendszer egésze számára elérhetővé tenni viszonzásképp az általa igénybevett szolgáltatásokért. Ezek többnyire szimultán működnek, tehát az egyes csomópontok egyszerre töltik be bizonyos résztvevők felé a szerver, más résztvevők felé a kliens szerepet.

Az elektronikus fizetőeszköz alapegységét úgy definiálták, mint digitális aláírással ellátott blokkok láncolatát. Minden résztvevő úgy küldi át adatblokkját egy másiknak, hogy ellátja a titkos privát digitális kulcsával, és a következő tulajdonos publikus kulcsával. Ezután minden új tulajdonos azonosítja magát a privát kulcsával. Ez biztosítja, hogy jó fél kapja meg a pénzt.

Ahhoz, hogy az új tulajdonos ellenőrizni tudja, hogy nem lett-e már kétszer elutalva ugyanaz a pénz, hozzáférése kell hogy legyen a rendszerben történt összes tranzakcióhoz, és ismernie kell a tranzakciók időbeli sorrendjét. Ennek érdekében a blokkokat ellátják egy időbélyeggel, amely biztosítja, hogy az adott blokkban tárolt tranzakciók megtörténtek az adott időbélyeg időpontjáig. Minden időbélyeg tartalmazza az előző időbélyeg időpontját is. Ezzel egy lánc jön létre, melynek újabb tagjait az előző tag megléte hitelesíti.

Hogyan garantálható a rendszer biztonsága?

Erre szolgál a proof-of-work modell. Ez egy olyan számítástechnikai validáló rendszer, amelyben bármilyen művelet végrehajtásának feltétele valamilyen számítás igényes feladat elvégezése. Az a jó, ha a feladat kellően nehéz, hogy akárki ne tudja, illetve ne akarja megoldani. Emellett a helyes megoldásnak könnyen ellenőrizhetőnek kell lennie, hogy az ellenőrzést követően a program automatikusan tudja engedélyezni az adott tevékenységet.

A proof -of- work sémák többsége úgy működik, hogy egy bizonyos hasítófügvénnyel (has) generálják a hasítóértékeket mindaddig, amíg egy kritériumnak meg nem felel az értékük. A hasítófüggvény bármely bemeneti bitjének megváltozásával véletlen módon változik meg a hasítóérték. A hálózat szereplői megpróbálják megtalálni a blokk megfelelő hasítóértékét. Ha valakinek sikerült, akkor az adott blokkot felülírni csak akkor lehetséges, ha egy hasonló nehézségű problémát újra megoldanak. A blokkokat láncba fűzik, ezért bármely múltbéli blokk megváltoztatásához szükséges az összes olyan blokk problémáját megoldani, ami a jelen és a megváltoztatni kívánt múltbéli blokk között van.Ha a rendszer gyakori időközönként készít blokkokat, akkor ezzel nagy stabilitást érhető el, hiszen minél hosszabb a lánc, annál dominánsabban szorítja ki az összes olyan próbálkozást, amely újra tervezi írni a múltat. Annak érdekében, hogy a blokkok létrejöttének megfelelő ütemét biztosítsák, a proof-of-work nehézségét egy mozgóátlag számítás biztosítja, amely egy fix áltagos létrejövő blokkok száma/óra érteket tart. A hasítóérték elején található zéró elemek számával lehet szabályozni a probléma megoldásához szükséges számítástechnikai kapacitást.

A hálózat működési elve

Ahhoz, hogy egy ilyen rendszer pénzügyi tranzakciókat tudjon közvetíteni, a következő módon kell felépíteni a hálózatot. Minden hálózatban szereplő megkapja az új tranzakciókat. Minden szereplő blokkba rendezi az új tranzakciókat és megpróbálja a dinamikusan növekvő blokkhoz megoldani a proof-of-work problémát. Az a szereplő, akinek ez először sikerül a blokkját körbeküldi mindenkinek, mint a blokklánc egy újabb elemét. A szereplők csak akkor fogadják el ezt a blokkot, ha a benne található összes tranzakciónak csak egy múltja van. Ha ez teljesül, akkor az összes szereplő azzal tanúsítja az elfogadást, hogy ezen blokkra építve kezd neki az újabb tranzakciók blokkba helyezéséhez és a folyamat kezdődik előröl.
Ennek a hálózatnak a stabilitása meglehetősen nagy, hiszen nem szükséges minden szereplőnek azonnal reagálnia, sem részt vennie az adatátvételben, sem a blokkosítás folyamatában. Elég a blokk fejléceiből álló leghosszabb láncot ismernie.

 

blokklanc_2

A fejléc tartalmazza az egyes tranzakciók hasító értékeiből álló Merkle fát. Ez tulajdonképp egy hozzárendelés, hogy az adott tranzakció melyik időbélyegű blokkban helyezkedik el. Így az adott szereplő bármely tranzakcióról megbizonyosodhat, hogy a hálózat elfogadta-e anélkül, hogy a konkrét tranzakciós múltat végignézné.
A késve érkezett szereplők abban a pillanatban tudni fogják, hogy hány blokkal vannak lemaradva, ahogy megkapják a legújabbat. Az egész rendszert a leghosszabb blokklánc fogja vezérelni, ami ha kellő számú szereplőnél megtalálható, akkor a rendszer nagy dinamikai változásokat képes elviselni.

Motiváció, tranzakciók részletei

Mivel az egész rendszer számítási kapacitás igénye azoknál összpontosul, akik validáláshoz szükséges blokkok proof-to-work problémáját oldják meg –őket nevezzük jelképesen bányászoknak-, szükség van ezen felhasználók motivációjára. Ez egy nagyon jó lehetőség arra is, hogy az egész rendszerben található pénzmennyiséget is szabályozni lehessen. Minden blokk első tranzakcióját ezért úgy választják meg, hogy egy olyan fix összegű tranzakció legyen, aminek nincs bemeneti oldala, kimeneti oldalát a proof-of-work problémát megoldó bányász határozhatja meg. Ezzel a rendszerben található összes pénz mennyisége növekedett, így a bányászoknak is megéri a blokkosítást elvégezni és a rendszer is dinamikusan növekszik. A motivációt úgy is meg lehet oldani, hogy az összes blokkban lévő tranzakcióhoz tranzakciós költséget rendelünk, amit szétosztunk a tranzakciós partnerek között. A két módszer kombinálása is lehetséges.
A proof-of-work probléma nehézségének ésszerű kalibrálása mellett könnyen kézben tartható az összes pénzmennyiség. Növekedése független a bányászok számától és a bevitt teljesítménytől. A dinamikus szabályozhatóság a bányászok számának szabályozását is megoldja. Csak addig vesznek részt a bányászatban, míg költségeiket a kibányászott valuta fedezi.

A költségek növekedése szempontjából aggodalomra adhatna még okot a hálózat és a tranzakciók számának folyamatos növekedése. Jelenleg azonban az adattárolás költségének csökkenése nagyobb mértékű, mint az adatállomány növekedésének mértéke.

A blokklánc technológia terjedéséről egyre több hír számol be. Neve összeforrt a cryptovalutákkal, mert ezen alkalmazás révén vált ismertté. A jövőben sokkal szélesebb területen várható előretörése. Minden kétoldalú szerződéses kapcsolatban alkalmazható. Feleslegessé teszi harmadik bizalmi személy jelenlétét. Alkalmas úgynevezett inteligens szerződések létrehozására, amely változó feltételekhez kötött eseményeket rögzít. Sikeresen alkalmazható olyan területeken, ahol nagy mennyiségű adatot kell tárolni, és ezek hamisíthatatlanságát garantálni kell.

Blockchain, distributed ladger és egyéb furcsaságok …

A digitális valutákkal való kereskedéshez, azok használatához illetve birtoklásához nem okvetlen kell ismerni a mögötte meghúzódó számviteli és számítástechnikai hátteret. Nem kell okvetlen ismernünk az erőmű működését ahhoz, hogy este felkapcsoljuk a villanyt. Nem kell tudnunk motort, sebesség váltóművet tervezni, hogy autót vezessünk. A széles körű ismeretek azonban hozzájárulhatnak a dolgok átfogóbb és mélyebb megértéséhez.

Pontosan így van ez a cryptovaluták esetén alkalmazott megosztott könyveléssel (distributed ladger) és ennek számítástechnikai megvalósítását szolgáló blokklánc technológiával (blockchain) is. A két fogalom ugyanannak az éremnek a két oldala.

A megosztott könyvelés jellemzője, hogy a rendszer minden résztvevője ismeri az összes egymás között lebonyolított tranzakcióra vonatkozó adatot, központi főkönyv nélkül, önállóan végzik azok könyvelését. A rendelkezésükre álló adatbázisban minden korábban végrehajtott tranzakció megtalálható. Amikor egy szereplő új tranzakciót kezdeményez, annak adatait a többi szereplő is megkapja, ellenőrzi, és meggyőződhet arról, hogy az adott tranzakció a rendszer többi szereplője szerint is valós és helyes-e. Ez a módszer központi adatbank nélkül oldja meg az adatbázis konzisztens kezelését. Feleslegessé teszi pénzügyi és kereskedelmi, sőt egyéb szerződéses kapcsolatban is bankok, közvetítő kereskedők, bizalmi személyek közreműködését.

A blokklánc technológia ezeknek a feltételeknek a teljesülését biztosítja számítástechnikai eszközökkel.
Ennek részleteiről egy későbbi bejegyzésben írok.

Csatlakozás a OneLife hálózathoz

A  blockchain technológia gyökeresen átalakít minden pénzügyi folyamatot, megváltoztatja pénzügyi kultúránkat.

Hogyan tudsz ennek Te is részese lenni?

A OneLife hálózathoz a https://www.onelife.eu/en/ webfelületen lehet csatlakozni 30 € egyszeri regisztrációs díj megfizetése után. Ezzel egy backoffice-hoz (irodához) és egy kereskedelmi platformhoz jutsz. Itt kerülnek regisztrálásra személyes adataid, és a hálózatban végzett tevékenységed.

Belépéskor hét oktatási csomag közül választhatsz. Ezekhez a különböző szintű, cryptovalutákkal kapcsolatos akadémiai oktatási anyag, illetve  érmék bányászatára jogosító ajándék tokenek tartoznak.

 

Csomag megnevezése Csomag ára /€ Tokenek száma Oktatási szint
STARTER 110 1000 1
TRADER 550 5000 2
PROTDER 1100 11000 3
EXECUTIV TRADER 3300 33000 4
TYCOON TRADER 5500 60000 5
PREMIUM TRADER 13750 125000 6
INFINITY TRADER 27500 300000 6

 

 

Lehetőség van több  csomag vásárlására, valamint a meglévő csomagok felülminősítésére.

Abban az esetben, ha részt veszel a koncepció népszerűsítésében, terjesztésében, az épülő hálózatod adatait, illetve ezzel kapcsolatos jutalékaidat is kezeli a platform.

Lehetőség van ingyenes regisztrációra is. Ingyenes regisztráció esetén három hónapig él a háttér iroda, ezalatt hasznos információkhoz lehet jutni a rendszer működésével illetve aktuális eseményekkel kapcsolatban. Az iroda aktiválásához azonban szükséges valamelyik oktató csomag megvásárlása.

A OneLife pillanatnyilag egy BRAND építés kezdetén van, leginkább a start up programokra hasonlít.  Nem az árfolyam ingadozásokat kihasználó spekulációra,  hanem a tagok számának  és a cryptovaluta elfogadóhelyek számának tervszerű növelésére, illetve a szolgáltatások listájának bővítésével kialakított növekvő keresletre épít.

 

Regisztrációhoz kattints ide !

 

Kérdéseiddel keress az alábbi elérhetőségeken:
Németh László
Tel.: +36303498396
E-mail: lnemeth123@gmail.com
Skype: nemeth.laszlo34

A OneLife kompenzációs terve

A OneLife a világ  egyik leggyorsabban növekvő hálózata. Két év alatt taglétszáma 2,5 millióra nőtt,  a legnagyobb cryptovalutával foglalkozó cég, a hálózatépítők fizetési toplistájának az első hat pozíciójában öt OneLife vezetőt találunk. Ezek meggyőző érvek arra vonatkozóan, hogy jó választás csatlakozni ehhez a hálózathoz.

A hálózatépítésben elért hihetetlen sikerek egyik záloga a jól felépített kompenzációs terv.

A hálózat bináris felépítésű (kétágú fa struktúra). Csatlakozni oktatási csomagok megvásárlásával lehet. A cég hat féle jutalékot fizet:

 • A személyesen értékesített csomagok után 10% összegű direkt bónuszt
 • A bináris fában keletkező forgalom után 10% network bónuszt, a rövidebb láb forgalma  alapján
 • 10% start up bónuszt az első hónapban 5500 forgalmat meghaladó teljesítmény esetén
 • 10% matching bónuszt, a belépő csomagtól függően akár négy mélységben, a direkt szponzoráltak jövödelme után 10÷25% összegben
 • onlife bónuszt az oktatási csomagtól illetve a szponzoráltak számától függően
 • jutalmat a top teljesítményt nyújtó tagoknak

A bináris struktúra miatt jelentős jövödelem származhat a felülről csatlakoztatott tagok után is.
A passzív jövödelem típusú matching bónusz is lehet egészen magas, annak köszönhetően, hogy mélységben lefele haladva összege növekvő. A bonuszra való jogosultsághoz már elég 550 Euros „Trader” csomaggal regisztrálni, és mindkét oldalon egy ilyen csomaggal rendelkező szponzorálttal rendelkezni.

Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődésedet, ingyenes regisztrációhoz kattints ide!

Kérdéseiddel keress az alábbi elérhetőségeken:
Németh László
Tel.: +36303498396
E-mail: lnemeth123@gmail.com
Skype: nemeth.laszlo34